Ring til os på

Diverse opgaver

Strømpeforing af 25 meter regnvandsledning ved sfo, for Ikast-Brande kommune.​

Etablering af olie udskiller og vaskeplads, ved auto værksted på en ungdoms institution,for Ikast-Brande kommune.​

Etablering af nedsivningsanlæg i det åbne land, udluftet bundfældningstank, med integreret pumpe og siveareal.​

Etablering af forsinkelses bassin for regnvand, samtidig udføres separat kloakering.

spørgsmål:

Hvordan sikre man en lavtliggende bygning mod oversvømmelse ved monster-regn?transportere vandmængderne ud til hoved kloakken uden mulighed for at lave fald på ledningen? sikre vandspejl i frostfri dybde, og uden at benytte pumpe?

svar:

Ved etablering af et forsinkelsesbassin er det ikke faldet, men brug af vandspejl og tyngdekraft, der transporterer vandet ud til skellet mod hoved kloakken, her er bassinet bare gravet ned under jorden, i et ø500 mm, 48 meter langt rør, der er helt glat indvendig, for nemmere rensning af røret. Den store volumen i røret gør at der kan opsamles store vandmængder hurtigt, så overfladevandet kan ledes væk uden at overbelaste stikledningen uden for skel mod hoved kloakken. til slut støbes en betonplade over røret som en sikring mod trafiklast (trykudligning).​

​Her etableres et pileanlæg 8x28 meter ved Silkeborg:

​Her etableres et pileanlæg 8x32 meter ved Ikast:

​Balzers Kloakservice ApS. Herning - Ikast afd., Silkebog afd. og Holstebro afd. 

​(Hovedkontor) Toftevænget 26 a 7430 Ikast Tlf.: +45​ 5030 3727 E-mail: jbpkloak@gmail.com

Besøg o​s på Facebook - klik her