Ring til mig på

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til beplantede filteranlæg. Renseklasse so.​

Spildevandet afledes til et beplantet filteranlæg. Anlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd en udløbsbrønd med anordning for recirkulering og filteranlægget.

Anlægget er dimensioneret for 5 pe. (5 personer), svarende til en vandmængde på 750-800 liter pr. døgn

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.

 • Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst en' gang om året.
 • Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
 • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
 • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 • Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler mv.
 • Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken.
 • Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken. Det kan f.eks. Være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.

Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning.

I det beplantede filteranlæg sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at mikroorganismerne i filteranlægget sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af anlægget, skal følgende iagttages.

 • Dæksler på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for inspektion.
 • Pumpebrønden efterses mindst en' gang om året for at se, om der findes aflejringer i brønden. Evt. bundslam fjernes.
 • Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2. år.
 • Funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst en' gang om året.
 • Filterlægget må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 • Fordelerledningerne øverst i anlægget bør gennemskyldes hvert 2. – 3. år for at undgå tilstopning med slam.
 • Det første år holdes anlægget helt fri for ukrudt.
 • Efter 1. vækstsæson efterplantes der, hvis en del af tagrørene er gået ud.
 • Fordeleranordningen i udløbsbrønden tilses og renses jævnligt, gerne hver tredje måned
 • Dødt plantemateriale må ikke fjernes om efteråret, men kan fjernes i det sene forår. Pas på ikke at beskadie de nye Skud. Dødt plantemateriale beskytter mod frost i anlægget.

Vejledende pris for 5 pe ekskl. moms

Der tages forbehold for store pumpeafstande, ring for tilbud.​​

​Balzers Kloakservice ApS. Herning - Ikast afd., Silkebog afd. og Holstebro afd. 

​(Hovedkontor) Toftevænget 26 a 7430 Ikast Tlf.: 40 54 41 39 E-mail: jbpkloak@gmail.com

Besøg o​s på Facebook - klik her